Laufer Craft Brewery je prva zanatska pivara na području sjeveroistočne Bosne, sa sjedištem u Brčkom. Strastveni hobi pravljenja zanatskog piva pretvoren je u preduzetnički poduhvat te je 2018. godine na tržište plasiran prvi proizvod, Laufer APA.

O vrhunskom kvalitetu naših proizvoda brine visokokvalifikovano osoblje, a ograničeni kapaciteti proizvodnje omogućavaju maksimalnu brigu o svakoj kapi Laufer piva.


Sve organoleptičke osobine zanatskog piva Laufer dolaze od spoja najkvalitetnijih prirodnih sirovina i esencijalnog sastojka – „strasti i vještine tehnologa“.

Po uzoru na recepture stare stotinama godina, zanatsko pivo Laufer je proizvedeno iz četiri osnovne sirovine: ječmenog slada, hmelja, pivskog kvasca i vode, u skladu s njemačkim srednjovjekovnim zakonom o čistoći piva Reinheitsgebot, bez ikakvih aditiva koji utiču na gubitak izvornog okusa piva.

Priča o nazivu „Laufer“

Laufer je riječ porijeklom iz njemačkog jezika od riječi „läufer“, što u prevodu znači trkač, a kod nas se koristi kao kolokvijalni naziv za figuru lovca u šahu. Kao što šah predstavlja kombinaciju nauke (genijalnosti) i umjetnosti, odnosno sposobnosti kreacije, tako je i naše Laufer pivo rezultat pomenutih vještina. Poznato je da su figure lovca posebno „opasne“ po protivnika kada djeluju u tandemu (tzv. čuveni par laufera), stoga je i naše pivo najbolje konzumirati u društvu.

SIROVINE KOJE KORISTIMO

Evolucija zanatskog piva

Zanatska ili craft piva predstavljaju svojevrsni otpor malog čovjeka pred sveobuhvatnom industrijalizacijom i globalnim forsiranjem nekvalitetne hrane i pića. Zanatski pivari su se vratili korijenima pivarstva i ponovo počeli proizvoditi pivo od najkvalitetnijih sirovina u daleko manjim proizvodnim kapacitetima od industrijskih pivara. Sa rastom svijesti kupaca i povećanom brigom o sopstvenom zdravlju, kao i kvalitetu namirnica koje svakodnevno koristimo, došlo je do rapidne ekspanzije u popularnosti ove vrste piva. Moderne zanatske pivare kakve danas poznajemo počele su da se osnivaju u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 1970-tih godina, kada je van snage stavljena zabrana šire proizvodnje piva iz vremena prohibicije.

1980. godine u SAD-u je bilo registrovano 89 pivara, 2012. godine broj registrovanih pivara je iznosio 2450, a 2018. godine ovaj broj iznosi više od 7000. U Evropi, zanatsko pivarstvo je najrazvijenije u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji kao i Belgiji koja je, uprkos industrijalizaciji, uspjela sačuvati proizvodnju manastirskih piva najrazličitijih okusa. U posljednje tri do četiri godine došlo je do registrovanja malih proizvođača piva i u Bosni i Hercegovini, po ugledu na zemlje regiona. Iako je kod nas na tržištu dostupno u malom broju lokala, zanatsko pivo sve brže nalazi svoj put do kupaca koji prepoznaju kvalitet.

Go to top